×
Nyhet
Left Banner Image
Right Banner Image

Köpvillkor

Köpvillkor

 1. Allmänt

Allmänna villkor gäller när du som kund köper produkter från Isnus.se. I samband med att kunden gör ett köp via Isnus.se godtar kunden villkoren.

Genom att acceptera Isnus.se:s användarvillkor bekräftar kunden att han eller hon har fyllt 18 år och är auktoriserad och har full laglig rätt att ingå avtal med en annan part. Personer under 18 år får inte köpa på Isnus.se. Beställningar gjorda i annan persons namn (namnförfalskning) eller på annat sätt gör så att Isnus ådrar sig ekonomisk skada, kommer att polisanmälas. Varje gjord beställning och varje kund är också manuellt granskad för att nå maximal säkerhet, eftersom tobak är en vuxenprodukt. Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av våra tjänster förbehåller Isnus sig rätten att neka eller ändra kundens order. Isnus tillåter inte beställningar eller inköp på webbplatsen från personer från EU-länder där snus är olagligt.

Isnus strävar efter att hålla innehållet på hemsidan så noggrant som möjligt och förbehåller sig rätten att avsluta försäljning samt avhåller sig från ansvar för eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, till exempel produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser och /eller felaktig information om en produkt i lager. Isnus har rätt att korrigera eventuella fel genom att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Isnus ansvarar inte för information, inklusive bilder på webbplatsen, som kommer från tredje part.

Innehållet på webbplatsen ägs av Isnus.se eller dess licensgivare och får inte kopieras.

För länder utanför Sverige: * De lägsta ålderskraven för tobaksbruk på din plats kan variera, var god kontakta din lokala myndighet.

 1. Kunduppgifter

Kunden måste skapa ett användarkonto eller så skapas användarkontot automatiskt för kunden när kunden fullbordar sitt köp på Isnus.se. När kunden registrerar sitt användarkonto med sin information, alternativt när köpet är fullbordat, kommer kunden att bli uppmanad att lämna vissa personliga uppgifter. Kunden bekräftar därigenom att informationen från kunden är korrekt och fullständig och kunden är därmed ansvarig för felaktigt angiven information. Det är kundens ansvar att bekräfta att ingen annan än kunden får använda kundens inloggningsinformation. Det är även kundens skyldighet att omedelbart anmäla till Isnus om kunden misstänker att en obehörig har erhållit tillgång till kundens användarkonto. Om kunden inte gör en sådan anmälan ansvarar den för alla inköp som görs med dessa inloggningsinformationer. Om Isnus misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller inloggningsinformation eller på annat sätt bryter mot villkoren, har Isnus rätt att stänga av kunden. Isnus förbehåller sig rätten att förmedla kundens inloggningsinformation till myndigheter, om det behövs, till exempel till polismyndigheter.

 1. Pris och betalningsmetoder

Alla inköp på hemsidan är i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar moms om inget annat anges. Priserna inkluderar inte fraktkostnader, faktura betalning etc. som anges separat vid kassan. Slutpriset bekräftas av Isnus när den slutliga bekräftelsen skickas till kunden. I händelse av en ändring av skatt eller momsförhållanden eller andra omständigheter t.ex. fel prissättning, har Isnus rätt att justera priset fram till dagen före leverans. Kunden kan bara betala via de betalningsmetoder som anges på hemsidan, inklusive fakturahantering, debetkort, betalkort och direktbetalning. Alla typer av betalningsmetoder görs via Isnuss partner Klarna. Genom att lämna information vid kassan accepterar kunden även våra betalningsservicepartners villkor. Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor för Klarna). Isnus förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla former av betalning samt att ändra den betalningsmetod som kunden valt om den av någon anledning inte fungerar vid tiden för köpet eller att kunden inte är godkänd för den valda betalningsmetoden.

 1. Köp

Vid beställning ingås inköpsavtalet först när Isnus.se har bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter det att ordern har bekräftats av oss. Om leveranstiden ändras i beställningen kommer kunden att bli underrättad så snart som möjligt. Du har alltid rätt att avbryta köpet utan kostnad tills varan har skickats. Isnus har ägande över varan och rätt att dra tillbaka alla produkter tills full betalning har mottagits från kunden.

 1. Leverans och Frakt

Leverans av produkter sker till den adress som kunden anger om inget annat anges. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från bekräftad order. Beställning före kl. 15:00 (vardag) skickas vanligen samma dag, annars skickas ordern följande dag. Isnus har olika leveransalternativ och  vilket fraktföretag Isnus kommer att använda för den aktuella ordern. Om någon av de beställda varorna har betydligt längre leveranstid än andra varor, förbehåller Isnus sig rätten att dela upp beställningen. Kunden debiteras inte några extra avgifter för efterföljande leveranser. Skulle Isnus av någon anledning inte kunna leverera kundens order före det utlovade leveransdatumet, informeras kunden via e-post eller telefon. Kunden kan då avbryta köpet genom att kontakta kundservice på info@Isnus.se. Om kunden redan har betalat för varan kommer beloppet att returneras till det konto som debiteras vid tidpunkten för köpet. Annan ersättning än återbetalning ges inte vid leveransförseningar. Isnus.se ansvarar för transport till dig, som beställer varorna. Du och transportören är ansvarig för ett eventuellt återsändande av varan till oss.

 1. Ångerrätt och Reklamation

Du måste alltid hämta ditt paket innan du returnerar, om du inte gör det kommer du att debiteras. Kunden har rätt att återlämna eller returnera sin order inom 14 dagar från den dag då kunden mottog varan.

Ångerrätten är giltig under förutsättning att produkten är i ett väsentligt oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning har brutits. Vid kundens nyttjande av ångerrätten har kunden rätt till returavgift och ansvarar även för varans skick efter att kunden har mottagit varan och returleveransen. Produkten måste returneras inom 14 dagar från kundens meddelande till Isnus att kunden önskar utöva sin ångerrätt. Om kunden vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden kontakta Isnus via e-post på info@Isnus.se.

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt, vänligen kontakta oss via e-post för ytterligare instruktioner. Vänligen meddela oss via e-post innan du skickar något och ta med faktura /kvitto. Kom ihåg att du är ansvarig för leveransen tillbaka till oss. I händelse av tvist följer vi alltid rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

FÖR KUND UTANFÖR SVERIGE:

På grund av att tobak är en färsk produkt kan vi tyvärr inte acceptera en returleverans av produkten. Om det finns ett problem med din mottagna order eller om du har fått några felaktiga artiklar, var vänlig kontakta vår kundsupportgrupp så snart som möjligt för hjälp. Se till att produkten(-erna), förpackningen och fraktdokumenten är intakta under den perioden. Observera att du måste anmäla eventuella problem med en order inom 14 dagar från inköpsdatumet.

 1. Osorterad leverans

För leverans(-er) som inte hämtats ut och paketet återgår till Isnus.se debiteras kunden en avgift på 299 SEK för att täcka våra transport- och administrationskostnader. Betalningsvillkoret är 10 dagar netto och vid försenad betalning kommer en förseningsavgift att påföras. Fakturering sker i samarbete med Klarna. Isnus har gett Klarna möjlighet att hantera sina kunders betalningar och inkassotjänster.

 1. Ändringar i villkoren

Isnus förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst och utan kundens förhandsgodkännande. En sådan förändring publiceras på webbplatsen. Kundens förväntas förstå och ge sitt  godkännande av villkoren genom ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen.

 1. Tvist

Isnus.ses mål är att få en så hög kundnöjdhet som möjligt. Om parterna inte är överens och en tvist uppstår, kommer Isnus att följa beslut från ARN. Tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall ske i enlighet med svensk lag och beslutas av ARN eller av en domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.

 

GDPR – Dataskyddsförordningen 

Isnus.se värnar om din personliga integritet och säkerhet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar därför hur och varför Isnus.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 1. Grundläggande information

1.1 All behandling av personuppgifter som Isnus.se utför sker i en enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Genom att du godkänner denna policy är du införstådd med att vi använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.
1.2 Isnus.se förbinder sig att endast hantera personuppgifter i enlighet med denna policy.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 Isnus.se behandlar dina personuppgifter när du genomför beställningar, registrerar ett kontoinnehav, besöker vår webbplats eller använder Isnus.se support-tjänster. Behandling sker även när vi samlar in och uppdaterar dina registrerade uppgifter via tredje part, såsom adress- eller kredituppgifter.

 1. Vilka personuppgifter inhämtas?

3.1 Isnus.se inhämtar, lagrar och använder endast personuppgifter som är nödvändiga, väsentliga och förenliga med tjänsternas ändamål. Vi kan komma att behandla följande uppgifter:

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, användarnamn, kundnummer, uppgifter om dina beställningar, orderhistorik, information om ditt kontoinnehav, IP-adress och information om din användning av Isnus.se:s webbplats.

3.2 Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera eller ändra dina uppgifter genom att logga in på ”Logga in” Isnus.se

 1. Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

4.1 Isnus.se behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster gentemot dig som kund. För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

4.2 För att fullgöra avtalet Isnus.se måste behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss och dig som är kund eller kontoinnehavare. För dig som är kund är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna genomföra och leverera dina beställningar, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, administrera dina ärenden och tillhandahålla support och god kundservice.

4.3 Med stöd av ditt samtycke Isnus.se behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet om du vill registrera ett kontoinnehav på Isnus.se eller få ta del av kontoinnehavets fördelar som att spara favoriter och få en smidigare hantering av ärenden och reklamationer. Vi kan även med stöd av ditt samtycke marknadsföra och anpassa erbjudanden till dig eller informera om våra tjänster via nyhetsbrev i post och e-post, SMS/MMS och på webben. Genom att godkänna denna policy vid registrering samtycker du således till sådan behandling av dina personuppgifter.

4.4 Efter en intresseavvägning Isnus.se behandlar uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om du genomför ett köp hos oss kan vi komma att använda din e-postadress för att skicka ut reklam och information om våra tjänster direkt till dig. Om du motsätter dig från att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt kommer vi inte göra det i framtiden. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

4.5 För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser Isnus.se behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen.

4.6 Automatiserat beslutsfattande Isnus.se kan i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande för direkt marknadsföring om det är tillåtet enligt lag eller annan författning eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1 Isnus.se sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlats in.

5.2 Isnus.se sparar uppgifter om kunder i högst 12 månader efter att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Isnus.se. Isnus.se sparar uppgifter om kontoinnehavare så länge det finns ett konto registrerat på Isnus.se

5.3 Isnus.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Isnus.se:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Dina rättigheter

6.1 Isnus.se ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

 1. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
 2. Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
 3. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för Isnus.se att behandla personuppgifterna.
 4. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
 5. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda från Isnus.se till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet).
 6. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns annan rättslig grund till det.
 7. Motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Invändning mot sådan behandling sker genom meddelande via mail till info@isnus.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandling för sådant marknadsföringsändamål.
 8. Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen.

6.2 Isnus.se kommer att underrätta varje tredje part som har tillgång till dina personuppgifter om eventuella ändringar begärs för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas på det sätt som beskrivs ovan.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 Isnus.se förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till en tredje part, såsom Isnus.ses:s koncernbolag, samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan Isnus.se komma att lämna ut personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster om adressuppdatering.

7.2 Tredje part får endast använda uppgifterna i syfte att sälja och marknadsföra Isnus.se:s tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till det avtal som gäller med kund eller kontoinnehavare hos Isnus.se.

7.3 Isnus.se kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning, för att tillvarata Isnus.se:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Isnus.se kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Isnus.se:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs på detta sätt kommer Isnus.se vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade i enlighet med Dataskyddsförordningen. Isnus.se kommer även säkerställa att personuppgifterna överförs på ett lagligt och säkert sätt.

7.5 Isnus.se kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part utan att först inhämta samtycke till detta.

 1. Ändringar av personuppgiftspolicyn

8.1 Isnus.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer du underrättas om detta. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen eller avsluta ditt konto vilket innebär att vi inte får inhämta eller behandla ytterligare uppgifter om dig.

 

STAY UP TO DATE

Submit your email to get updates on products and special promotions.